Tag Archives: چرخه تبرید

چرخه تبرید

بررسی کلی: چرخه تبرید یک جزء حیاتی از سیستم های تهویه مطبوع است و توسط اصول ترمودینامیک اداره می شود. قبل از اینکه ما وارد این مبحث شویم ، بیایید درک درستی از چهار مفهوم کلیدی بدست آوریم: گرمای تبخیر  گرمای نهان مقدار حرارت مورد نیاز برای تبدیل یک مایع […]