وسایل اندازه گیری

Eliwell-Energy ST 542/C

2,288,000 تومان
افزودن به سبد خرید
832,000 تومان
افزودن به سبد خرید

تجهیزات جانبی

آمپرمتر کِلَمپی هیوکی

884,000 تومان
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
8,820,000 تومان
افزودن به سبد خرید
13,298,000 تومان
افزودن به سبد خرید
1,148,000 تومان
افزودن به سبد خرید

وسایل اندازه گیری

ترموگراف ۶ کانال eliwell

7,280,000 تومان
افزودن به سبد خرید

وسایل اندازه گیری

ترموگراف ۸ کانال eliwell

8,320,000 تومان
افزودن به سبد خرید