ذر حال نمایش 1–100 از 125 نتیجه

811,200 تومان
832,000 تومان

تجهیزات جانبی

آمپرمتر کِلَمپی هیوکی

884,000 تومان
9,610,000 تومان
9,610,000 تومان
9,610,000 تومان
10,974,000 تومان
22,096,000 تومان
1,908,000 تومان
5,500,000 تومان

وسایل اندازه گیری

ترموگراف 6 کانال eliwell

13,000,000 تومان

وسایل اندازه گیری

ترموگراف 8 کانال eliwell

14,000,000 تومان
5,130,000 تومان
176,000 تومان
ویژه
27,694,000 تومان 24,350,000 تومان
735,280 تومان
2,496,000 تومان
1,175,000 تومان
4,160,000 تومان
160,000 تومان

وسایل اندازه گیری

رله پتانسیل کمپرسور 20A, ELECTRICA

93,000 تومان
301,000 تومان
301,000 تومان

تجهیزات جانبی

ز

1,768,000 تومان
88,000 تومان
67,000 تومان
98,000 تومان
78,000 تومان
228,000 تومان
260,000 تومان
67,600 تومان
88,000 تومان
156,000 تومان
29,707,000 تومان
43,394,000 تومان
90,972,000 تومان
50,511,000 تومان

تجهیزات جانبی

سنسور دانفوس مدل AKS21 M

203,139,000 تومان

شیر انبساط مکانیکی

شیر انبساط 40 تنی دانفوس

2,288,000 تومان
618,000 تومان
3,120,000 تومان
2,288,000 تومان
2,268,000 تومان
780,000 تومان
619,000 تومان
590,000 تومان
676,000 تومان
423,000 تومان
423,000 تومان
408,000 تومان

تجهیزات جانبی

شیر سه راهیDSV 15 دانفوس

16,994,000 تومان
52,360,000 تومان
16,408,000 تومان
16,408,000 تومان
11,526,000 تومان
11,526,000 تومان
1,326,000 تومان
4,621,000 تومان
5,837,000 تومان
5,837,000 تومان

تجهیزات جانبی

فلوت ولو دانفوس مدل SV5

79,536,000 تومان

تجهیزات جانبی

فلوت ولو دانفوس مدل SV4

79,536,000 تومان