گاز مبرد

در رابطه با ماده مبرد کمپرسور و مشکلاتی که ممکن است در اثر برگشت آن به کمپرسور ایجاد شود چه می دانید ؟

برای برودت یا سرمایش روش ‌های گوناگونی را مورد استفاده قرار می دهند که سیستم تبرید تراکمی از جمله پر کاربرد ترین ...