وسایل اندازه گیری

Eliwell-Energy ST 542/C

2,288,000 تومان
افزودن به سبد خرید
832,000 تومان
افزودن به سبد خرید

تجهیزات جانبی

آمپرمتر کِلَمپی هیوکی

884,000 تومان
افزودن به سبد خرید

وسایل اندازه گیری

ترموگراف ۶ کانال eliwell

7,280,000 تومان
افزودن به سبد خرید

وسایل اندازه گیری

ترموگراف ۸ کانال eliwell

8,320,000 تومان
افزودن به سبد خرید
72,000 تومان
افزودن به سبد خرید
93,000 تومان
افزودن به سبد خرید