وسایل اندازه گیری

Eliwell-Energy ST 542/C

2,288,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید
در انبار موجود نمی باشد
811,200 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید
832,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید

تجهیزات جانبی

آمپرمتر کِلَمپی هیوکی

884,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید

وسایل اندازه گیری

ترموگراف ۶ کانال eliwell

7,280,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید

وسایل اندازه گیری

ترموگراف ۸ کانال eliwell

8,320,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید
در انبار موجود نمی باشد

وسایل اندازه گیری

دیتا لاگر Benetech مدل GM1365

735,280 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید
72,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید
93,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید