Tag Archives: سیستم تبرید

انواع کمپرسور

اگر هم اکنون در بازار چیلرهای صنعتی قرار دارید ، حتماً متوجه شده اید که واحدهای چیلر مختلف دارای انواع مختلفی از کمپرسور هستند. شاید برایتان جالب باشد که جزئیات این کمپرسورهای مختلف چیست. داشتن درک اساسی از سازوکارهای اصلی واحد شما نه تنها فهم بهتری از واحد می دهد بلکه به […]