نشانگر (gauge) روغن برند TG1 ) TG ) ، بازه 220-0 PSI

135,000 تومان

نشانگر (gauge) روغن برند TG1 ) TG ) ، بازه 220-0 PSI ،کانکشن از زیر

موجود در انبار