کندانسور سه فاز برند آرشه مدل HCS-4235،برای کمپرسور۴HP مناسب برای شرایط نگه داری زیر صفر و آب و هوای معتدل

کندانسور سه فاز برند آرشه مدل HCS-4235،برای کمپرسور4HP مناسب برای شرایط نگه داری زیر صفر و آب و هوای معتدل

برای استفاده از این کندانسور در شرایط بالای صفر و آب و هوای معتدل، و همچنین در شرایط زیرصفر و آب و هوای گرم از کمپرسور 3HP استفاده میشود.

همچنین برای استفاده از این کندانسور در شرایط بالای صفر و آب و هوای گرم،از کمپرسور 2HP استفاده میشود.

زمان تحویل: در صورت موجود بودن 2 روز کاری و در صورت پیش سفارش 25 الی 35 روز کاری

مقایسه
دسته: