کمپرسور تک فاز ۲HP برند Bitzer (بیتزر) مدل ۲FES-3

کمپرسور تک فاز 2HP برند Bitzer (بیتزر) مدل 2FES-3

مقایسه