چک ولو جوشی خطی TG سایز ۳/۸

چک ولو جوشی خطی TG سایز 3/8

Danfoss, check valve

مقایسه