پکیج کامل برودتی آرتک برای کمپرسور ۲HP بیتزر شامل اواپراتور،کندانسور و کمپرسور ۲HPمناسب برای دمای زیر صفر

پکیج کامل برودتی آرتک برای کمپرسور 2HP بیتزر شامل اواپراتور،کندانسور و کمپرسور 2HPمناسب برای دمای زیر صفر

شامل:

اواپراتور تک فاز برند آرتک مدلEC-D316

کندانسور تک فاز برند آرتک مدلS-B41

کمپرسور تک فاز برند بیتزر مدل 2FES-3

زمان تحویل:در صورت موجود بودن 2 روز کاری و در صورت عدم موجود 25 الی 35 روز کاری

 

مقایسه