پکیج سیستم کنترل و مانیتورینگ ۶ تا ۱۰ اتاقه

9,385,000 تومان 8,743,000 تومان

پکیج کنترلی شامل کنترلر 3 رله (دیفراست دار) برای هر اتاق، مبدل اتصال به کامپیوتر و نرم افزار مربوطه می باشد که می توان به صورت محلی از طریق کامپیوتر به تنظیمات کنترلر دسترسی پیدا کرد و یا از پارامترهای ثبت شده در کنترلر خروجی گرفت.

مقایسه