پکیج سیستم کنترل و مانیتورینگ یکپارچه رطوبت ۶ تا ۱۰ اتاقه با قابلیت کنترل از راه دور

پکیج کنترلی شامل کنترلر یکپارچه رطوبت برای هر اتاق، مبدل اتصال به کامپیوتر، نرم افزار مربوطه و تنظیمات کنترل از راه دور می باشد که می توان به صورت محلی از طریق کامپیوتر و یا از راه دور (کامپیوتر و موبایل) به تنظیمات کنترلر دسترسی پیدا کرد و یا از پارامترهای ثبت شده در کنترلر خروجی گرفت.

مقایسه