پرشر سوئیچ(Pressure switch) برَند دانفوس مدل ACB-2UC60W

پرشر سوئیچ(Pressure switch) برَند دانفوس مدل ACB-2UC60W

25 NO 10 PSI

1.7 NO 0.7 Bar

دریافت مشخصات فنی محصول