مین ولو دانفوس مدل PM1-20

مین ولو دانفوس مدل PM1-15

بازه دمایی:60- تا 120 درجه سانتی گراد و 76- تا 248  فاراد

اطلاعات تکمیلی محصول

مقایسه