فلنج( ۱/۲ ۲ اینچی ) دانفوس مدل ۲۵۶۵

فلنج( 1/2 2 اینچی ) دانفوس مدل 2565

اطلاعات تکمیلی محصول

مقایسه