فلنج ( ۱/۲ ۱ اینچی ) دانفوس مدل ۲۴۴۰

فلنج ( 1/2 1 اینچی ) دانفوس مدل 2440

اطلاعات تکمیلی محصول

مقایسه