سنسور فشار الیول ( Eliwell ) مدل TD220030

سنسور فشار الیول ( Eliwell ) مدل TD220030

بازه فشار 0-30بارمدل نری بهمراه کانکشن

دریافت مشخصات فنی محصول

مقایسه