ساندویچ پانل مهران پانل با طول برش ۳ متر ضخامت ۱۰ سانتی متر

طول برش 3 متر

عرض 1 متر

قیمت هر 1 متر مربع 249,000 تومان

ضخامت 10 سانتی متر

مقایسه