ساندویچ پانل مهران پانل با طول برش۲.۹ متر ضخامت ۱۰ سانتی متر

طول برش 2.9 متر

عرض 1 متر

قیمت هر 1 متر مربع245000 تومان

ضخامت 10 سانتی متر

مقایسه