ساندویچ پانل مهران پانل با طول برش ۴.۴ متر ضخامت ۱۰ سانتی متر

طول برش 4.4 متر

عرض 1 متر

قیمت هر 1 متر مربع 249,000 تومان

ضخامت 10 سانتی متر

مقایسه