ساندویچ پانل مهران پانل با طول برش ۴.۳ متر ضخامت ۱۰ سانتی متر

طول برش4.3 متر

عرض 1 متر

قیمت هر 1 متر مربع 245000 تومان

ضخامت 10 سانتی متر

مقایسه