ساندویچ پانل مهران پانل با طول برش ۳.۷۵ متر ضخامت ۱۰ سانتی متر

طول برش3.75 متر

عرض 1 متر

قیمت هر 1 متر مربع 245000 تومان

ضخامت 10 سانتی متر

مقایسه