ساندویچ پانل مهران پانل با طول برش ۳.۳متر ضخامت ۱۰ سانتی متر

808,000 تومان

طول برش3.3 متر

عرض 1 متر

قیمت هر 1 متر مربع 245000تومان

ضخامت 10 سانتی متر

مقایسه