ساندویچ پانل مهران پانل با طول برش ۱.۶ متر ضخامت ۱۰ سانتی متر

طول برش 1.6 متر

عرض 1 متر

قیمت هر 1 متر مربع 249,000 تومان

ضخامت 10 سانتی متر

مقایسه