درب سردخانه ای Evans(ایوانس) با ضخامت ۷۰ میلی متر ،دهانه مفید معمولی: عرض:۸۵ سانتی متر، ارتفاع:۱۸۷سانتی متر

درب سردخانه ای Evans(ایوانس) مدل HN-1990 بدون پاشنه با ضخامت 70 میلی متر با عایق تزریقی پولی یورتان با دانسیته 38/40 kg/m3

دهانه مفید معمولی:

عرض:85 سانتی متر، ارتفاع:187سانتی متر

دهانه نصب معمولی:

عرض:90سانتی متر، ارتفاع:190 سانتی متر

دهانه مفید پنلی:

عرض:85 سانتی متر، ارتفاع:187 سانتی متر

دهانه نصب پنلی:

عرض:86 سانتی متر، ارتفاع:188 سانتی متر

با گارانتی یک ساله شرکت Evans(ایوانس)

بازه زمانی تحویل:14 روز کاری

 

مقایسه