ترموستات دیکسل Dixell مدل XR70CX

ترموستات دیکسل Dixell مدل XR70CX

ترموستات چهار رله به همراه یک سنسور

مقایسه