تایمر دو مرحله ای flash مدل ۱۱۷۲۲

تایمر دو مرحله ای flash مدل 11722

مقایسه