اواپراتور سه فاز برند آرشه مدل HCE-6210 ، برای کمپرسور۳۵HP مناسب برای شرایط نگه داری زیر صفر

اواپراتور سه فاز برند آرشه مدل HCE-6210 ، برای کمپرسور35HP مناسب برای شرایط نگه داری زیر صفر

برای استفاده از این اواپراتور در شرایط بالای صفر از کمپرسور 30HP استفاده میشود.

زمان تحویل: در صورت موجود بودن 2 روز کاری و در صورت پیش سفارش 25 الی 35 روز کاری

مقایسه