65%

ترموستات و کنترلر

مبدل اتصال به کامپیوتر Conv 256

3,550,000 تومان 1,255,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید
10%

ترموستات و کنترلر

مبدل اتصال به کامپیوتر Conv 32

1,395,000 تومان 1,255,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید
10%

ترموستات و کنترلر

مبدل اتصال به کامپیوترTCP-485

3,135,000 تومان 2,821,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید