نمایش 50 نتیحه

فروشگاه هوشمند سرما سامان

21,895,000 تومان
ویژه
5,110,000 تومان 4,898,000 تومان
ویژه
9,385,000 تومان 8,743,000 تومان
ویژه
ویژه
5,578,000 تومان 5,319,000 تومان
ویژه
12,193,000 تومان 11,269,000 تومان
ویژه
ویژه
ویژه
1,100,000 تومان 990,000 تومان
1,007,000 تومان
600,000 تومان
1,191,000 تومان

ترموستات و کنترلر

ترموستات 3 مرحله ای TC-900R i Clock

2,326,000 تومان
2,326,000 تومان

ترموستات و کنترلر

ترموستات 4 رله TC-940R i Plus

2,625,000 تومان
600,000 تومان
1,767,000 تومان
1,663,000 تومان
3,386,000 تومان

ترموستات و کنترلر

ثبت کننده وضعیت انرژی Energy log

6,246,000 تومان

ترموستات و کنترلر

ثبت کننده وضعیت ولتاژ Phase LOG E

3,121,000 تومان

ترموستات و کنترلر

دماسنج TI-33R i

نمره 5.00 از 5
1,874,000 تومان

ترموستات و کنترلر

دماسنج TI-44R i

1,874,000 تومان

ترموستات و کنترلر

سنسور دما FullGauge مدل SB41

228,000 تومان

ترموستات و کنترلر

سنسور فشار FullGauge مدل SB 69 100 A

4,222,000 تومان

ترموستات و کنترلر

سنسور فشار FullGauge مدل SB 69 500 A

4,222,000 تومان
1,326,000 تومان

ترموستات و کنترلر

کنترل کننده مصرف انرژی PWR-3200

30,900,000 تومان
ویژه
3,370,000 تومان 3,033,000 تومان
3,615,000 تومان

ترموستات و کنترلر

مبدل اتصال به کامپیوتر Conv 256

5,760,000 تومان

ترموستات و کنترلر

مبدل اتصال به کامپیوتر Conv 32

2,260,000 تومان

ترموستات و کنترلر

مبدل اتصال به کامپیوترTCP-485

5,083,000 تومان