ذر حال نمایش 1–100 از 115 نتیجه

پرهیزکار

811,200 تومان
832,000 تومان

تجهیزات جانبی

آمپرمتر کِلَمپی هیوکی

884,000 تومان
520,000 تومان
540,000 تومان
312,000 تومان
416,000 تومان
540,000 تومان
1,191,000 تومان

ترموستات و کنترلر

ترموستات 5 رله Alco مدل EC1-040

1,040,000 تومان

ترموستات و کنترلر

ترموستات 5 رله Kriwan مدل 20R100

1,040,000 تومان

ترموستات و کنترلر

ترموستات Ako مدل AKO-14312

416,000 تومان

ترموستات و کنترلر

ترموستات Carel مدل PJEZC0P000

715,000 تومان

ترموستات و کنترلر

ترموستات Carel مدل PJEZS00000

416,000 تومان

ترموستات و کنترلر

ترموستات Dixell مدل XR06

1,650,000 تومان

ترموستات و کنترلر

ترموستات Dixell مدل XR20CX

416,000 تومان

ترموستات و کنترلر

ترموستات Dixell مدل XR60CX

ترموستات و کنترلر

ترموستات Elitech مدل ECS-10

ترموستات و کنترلر

ترموستات Elitech مدل ECS-10

280,000 تومان

ترموستات و کنترلر

ترموستات Elitech مدل ECS-100

364,000 تومان

ترموستات و کنترلر

ترموستات Elitech مدل ECS-5080

655,000 تومان

ترموستات و کنترلر

ترموستات Elitech مدل ETC-902

208,000 تومان

ترموستات و کنترلر

ترموستات Eliwell مدل IDP16D0750000

ترموستات و کنترلر

ترموستات Eliwell مدل IDP2EDB7E0000

ترموستات و کنترلر

ترموستات Eliwell مدل EWCM 4120/C

8,250,000 تومان

ترموستات و کنترلر

ترموستات Eliwell مدل EWCM 4150/C

8,250,000 تومان

ترموستات و کنترلر

ترموستات Eliwell مدل ID Plus 961

468,000 تومان

ترموستات و کنترلر

ترموستات Hanyoung nux مدل BR6-FNMP4

825,000 تومان

ترموستات و کنترلر

ترموستات Honeywell مدل T6373B1130

145,000 تومان

ترموستات و کنترلر

ترموستات Honeywell مدل T6861H2WB-M

364,000 تومان

ترموستات و کنترلر

ترموستات SubZero مدل SZ-7534

416,000 تومان

ترموستات و کنترلر

ترموستات الیتک ellitech مدل ETC-974

715,000 تومان

ترموستات و کنترلر

ترموستات الیول Eliwell مدل IC 902

880,000 تومان
5,500,000 تومان
176,000 تومان
ویژه
215,000 تومان 197,000 تومان

ترموستات و کنترلر

ترموستات تک رله آنالوگ Sopag

43,680 تومان
1,663,000 تومان

ترموستات و کنترلر

ترموستات دیکسل Dixell مدل XR70CX

2,750,000 تومان

وسایل اندازه گیری

ترموگراف 6 کانال eliwell

13,000,000 تومان

وسایل اندازه گیری

ترموگراف 8 کانال eliwell

14,000,000 تومان

ترموستات و کنترلر

ترمومتر Elitech مدل TMP-900

74,000 تومان

ترموستات و کنترلر

ترمومتر TG

41,000 تومان

ترموستات و کنترلر

ترمومتر TG مدل TG1UT72

88,000 تومان
145,000 تومان
104,000 تومان

ترموستات و کنترلر

ترمومتر لیزری Benetech مدل GM550

364,000 تومان
176,000 تومان
735,280 تومان
2,496,000 تومان
1,175,000 تومان
4,160,000 تومان
160,000 تومان

وسایل اندازه گیری

رله پتانسیل کمپرسور 20A, ELECTRICA

93,000 تومان
301,000 تومان
301,000 تومان

تجهیزات جانبی

ز

1,768,000 تومان
88,000 تومان
67,000 تومان
98,000 تومان
78,000 تومان
228,000 تومان
260,000 تومان
67,600 تومان
88,000 تومان
156,000 تومان
486,720 تومان
618,000 تومان
3,120,000 تومان
2,288,000 تومان
780,000 تومان
619,000 تومان
590,000 تومان
676,000 تومان
423,000 تومان
423,000 تومان
408,000 تومان