چک ولو جوشی خطی TG سایز ۷/۸

چک ولو جوشی خطی TG سایز 7/8

Danfoss, check valve

مقایسه