نمایش 57 نتیحه

ویژه
1,100,000 تومان 990,000 تومان
1,007,000 تومان
600,000 تومان
1,191,000 تومان

ترموستات و کنترلر

ترموستات 3 رله sz-7524-p

99,000 تومان

ترموستات و کنترلر

ترموستات 3 مرحله ای TC-900R i Clock

2,326,000 تومان
2,326,000 تومان

ترموستات و کنترلر

ترموستات 4 رله TC-940R i Plus

2,625,000 تومان

ترموستات و کنترلر

ترموستات 5 رله Alco مدل EC1-040

1,040,000 تومان

ترموستات و کنترلر

ترموستات 5 رله Kriwan مدل 20R100

1,040,000 تومان

ترموستات و کنترلر

ترموستات Ako مدل AKO-14312

416,000 تومان

ترموستات و کنترلر

ترموستات Carel مدل PJEZC0P000

715,000 تومان

ترموستات و کنترلر

ترموستات Carel مدل PJEZS00000

416,000 تومان

ترموستات و کنترلر

ترموستات Danfoss مدل ERC211

516,000 تومان

ترموستات و کنترلر

ترموستات Danfoss مدل ERC214

972,000 تومان
ویژه

ترموستات و کنترلر

ترموستات Delta مدل DNT-T221

315,000 تومان 284,000 تومان

ترموستات و کنترلر

ترموستات Dixell مدل XR06

1,650,000 تومان

ترموستات و کنترلر

ترموستات Dixell مدل XR20CX

416,000 تومان

ترموستات و کنترلر

ترموستات Dixell مدل XR60CX

ترموستات و کنترلر

ترموستات Elitech مدل ECS-10

ترموستات و کنترلر

ترموستات Elitech مدل ECS-10

280,000 تومان

ترموستات و کنترلر

ترموستات Elitech مدل ECS-100

364,000 تومان

ترموستات و کنترلر

ترموستات Elitech مدل ECS-5080

655,000 تومان

ترموستات و کنترلر

ترموستات Elitech مدل ETC-902

208,000 تومان

ترموستات و کنترلر

ترموستات Eliwell مدل IDP16D0750000

ترموستات و کنترلر

ترموستات Eliwell مدل IDP2EDB7E0000

ترموستات و کنترلر

ترموستات Eliwell مدل EWCM 4120/C

8,250,000 تومان

ترموستات و کنترلر

ترموستات Eliwell مدل EWCM 4150/C

8,250,000 تومان

ترموستات و کنترلر

ترموستات Eliwell مدل ID Plus 961

468,000 تومان

ترموستات و کنترلر

ترموستات Hanyoung nux مدل BR6-FNMP4

825,000 تومان

ترموستات و کنترلر

ترموستات Honeywell مدل T6373B1130

145,000 تومان

ترموستات و کنترلر

ترموستات Honeywell مدل T6861H2WB-M

364,000 تومان

ترموستات و کنترلر

ترموستات SubZero مدل SZ-7534

416,000 تومان

ترموستات و کنترلر

ترموستات الیتک ellitech مدل ETC-974

715,000 تومان
600,000 تومان
176,000 تومان
ویژه
215,000 تومان 197,000 تومان

ترموستات و کنترلر

ترموستات تک رله آنالوگ Sopag

43,680 تومان
1,767,000 تومان
1,663,000 تومان
ویژه
350,000 تومان 332,000 تومان
3,386,000 تومان

ترموستات و کنترلر

دماسنج TI-33R i

نمره 5.00 از 5
1,874,000 تومان

ترموستات و کنترلر

دماسنج TI-44R i

1,874,000 تومان

ترموستات و کنترلر

كنترلر دانفوس مدل EKC361A

35,982,000 تومان

ترموستات و کنترلر

کنترلر دیجیتال دما از نوع PID

1,452,000 تومان