نمایش 57 نتیحه

10%
1,100,000 تومان 990,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید
880,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید
1,007,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید
600,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید

ترموستات و کنترلر

ترموستات ۳ رله sz-7524-p

99,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید

ترموستات و کنترلر

ترموستات ۳ مرحله ای TC-900R i Clock

2,326,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید
2,326,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید

ترموستات و کنترلر

ترموستات ۴ رله TC-940R i Plus

2,625,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید

ترموستات و کنترلر

ترموستات ۵ رله Alco مدل EC1-040

1,040,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید

ترموستات و کنترلر

ترموستات ۵ رله Kriwan مدل ۲۰R100

1,040,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید

ترموستات و کنترلر

ترموستات Ako مدل AKO-14312

416,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید

ترموستات و کنترلر

ترموستات Carel مدل PJEZC0P000

715,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید

ترموستات و کنترلر

ترموستات Carel مدل PJEZS00000

416,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید

ترموستات و کنترلر

ترموستات Danfoss مدل ERC211

516,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید

ترموستات و کنترلر

ترموستات Danfoss مدل ERC214

972,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید
10%

ترموستات و کنترلر

ترموستات Delta مدل DNT-T221

315,000 تومان 284,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید

ترموستات و کنترلر

ترموستات Dixell مدل XR06

1,650,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید

ترموستات و کنترلر

ترموستات Dixell مدل XR20CX

416,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید

ترموستات و کنترلر

ترموستات Dixell مدل XR60CX

برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید

ترموستات و کنترلر

ترموستات Elitech مدل ECS-10

برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید

ترموستات و کنترلر

ترموستات Elitech مدل ECS-10

280,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید

ترموستات و کنترلر

ترموستات Elitech مدل ECS-100

364,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید

ترموستات و کنترلر

ترموستات Elitech مدل ECS-5080

655,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید

ترموستات و کنترلر

ترموستات Elitech مدل ETC-902

208,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید

ترموستات و کنترلر

ترموستات Eliwell مدل IDP16D0750000

برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید

ترموستات و کنترلر

ترموستات Eliwell مدل IDP2EDB7E0000

برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید

ترموستات و کنترلر

ترموستات Eliwell مدل EWCM 4120/C

8,250,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید

ترموستات و کنترلر

ترموستات Eliwell مدل EWCM 4150/C

8,250,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید

ترموستات و کنترلر

ترموستات Eliwell مدل ID Plus 961

468,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید

ترموستات و کنترلر

ترموستات Hanyoung nux مدل BR6-FNMP4

825,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید

ترموستات و کنترلر

ترموستات Honeywell مدل T6373B1130

145,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید

ترموستات و کنترلر

ترموستات Honeywell مدل T6861H2WB-M

364,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید

ترموستات و کنترلر

ترموستات SubZero مدل SZ-7534

416,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید

ترموستات و کنترلر

ترموستات الیتک ellitech مدل ETC-974

715,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید
600,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید
176,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید
8%
215,000 تومان 197,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید

ترموستات و کنترلر

ترموستات تک رله آنالوگ Sopag

43,680 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید
1,663,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید
5%
350,000 تومان 332,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید
3,386,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید

ترموستات و کنترلر

دماسنج TI-33R i

نمره 5.00 از 5
1,874,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید

ترموستات و کنترلر

دماسنج TI-44R i

1,874,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید

ترموستات و کنترلر

کنترلر دانفوس مدل EKC361A

35,982,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید

ترموستات و کنترلر

کنترلر دیجیتال دما از نوع PID

1,452,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید