10%

ترموستات و کنترلر

سنسور دما FullGauge مدل SB28 Screwed Tip

121,400 تومان 109,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید
10%

ترموستات و کنترلر

سنسور دما FullGauge مدل SB41

213,000 تومان 192,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید
11%

ترموستات و کنترلر

سنسور دما FullGauge مدل Sensor SB12

125,400 تومان 112,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید
486,720 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید
10%

ترموستات و کنترلر

سنسور فشار FullGauge مدل SB 69 100 A

3,940,000 تومان 3,546,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید
10%

ترموستات و کنترلر

سنسور فشار FullGauge مدل SB 69 500 A

3,940,000 تومان 3,546,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید