نمایش 33 نتیحه

ترموستات و کنترلر

تایمر Hager مدل EH711

520,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید

ترموستات و کنترلر

تایمر Theben مدل SimplexA602

540,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید

ترموستات و کنترلر

تایمر Theben مدل SYN 161D

312,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید

ترموستات و کنترلر

تایمر Theben مدل SYN 169S

416,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید

ترموستات و کنترلر

تایمر Theben مدل TR610S

540,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید
520,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید

ترموستات و کنترلر

ترمومتر Elitech مدل TMP-900

74,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید

ترموستات و کنترلر

ترمومتر TG

41,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید

ترموستات و کنترلر

ترمومتر TG مدل TG1UT72

88,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید
145,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید
104,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید

ترموستات و کنترلر

ترمومتر لیزری Benetech مدل GM550

364,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید

ترموستات و کنترلر

دما سنج ( ترمومتر) تصویری

5,280,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید

لوازم جانبی

دما سنج لیزری

990,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید

ترموستات و کنترلر

دما و رطوبت سنج

1,056,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید

تجهیزات جانبی

سنسور دانفوس مدل AKS21 M

برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید

ترموستات و کنترلر

سنسور دما FullGauge مدل SB41

228,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید
486,720 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید
410,800 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید
486,720 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید

ترموستات و کنترلر

سنسور فشار FullGauge مدل SB 69 100 A

4,222,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید

ترموستات و کنترلر

سنسور فشار FullGauge مدل SB 69 500 A

4,222,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید
10%
3,370,000 تومان 3,033,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید
3,615,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید
3,615,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید

ترموستات و کنترلر

مبدل اتصال به کامپیوتر Conv 256

5,760,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید

ترموستات و کنترلر

مبدل اتصال به کامپیوتر Conv 32

2,260,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید

ترموستات و کنترلر

مبدل اتصال به کامپیوترTCP-485

5,083,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید

ترموستات و کنترلر

نشت یاب گار فریون

1,056,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید
11%
114,000 تومان 102,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید