ساندویچ پانل | ساندویچ پانل سردخانه

Showing all 22 results

در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد

خرید و قیمت ساندویچ پانل

یکی از چالش های سردخانه ها چه در زمان نصب و چه در زمان بهره برداری، اتصال صحیح و هوابندی دقیق پانل های عایق می باشد. اگرچه مهارت نصاب و دقت در نصب نیز در این زمینه موثر است، اما فاق و زبانه ها باید از نظر طراحی هندسی، دقت در اندازه ها، عدم اعوجاج و پوشش سطح تماس به صورت استاندارد و اصولی تولید شوند. بهترین راه برای بهبود مقاومت هوای سردخانه ها کاهش تعداد اتصالات بین ساندویچ پانل ها است. آریا بارون برای اولین بار در ایران ساندویچ پانل سردخانه ای به عرض 120 سانتی متر را با موفقیت تولید کرد.

خرید ساندویچ پانل

هنگامی که دیوارها و سقف یک اتاق سرد با ساندویچ پانل به عرض 120 سانتی متر پوشانده می شود، تعداد درزها نسبت به پوشش با ساندویچ پانل های معمولی با عرض 1 متر 20 درصد کاهش می یابد و 20 درصد کاهش می یابد.