فیلتر درایر

معرفی کلی:

فیلتر درایر وسیله ای است که مواد خارجی مانند:خاک،روان ساز لحیم کاری،رطوبت واسید تولید شده توسط رطوبت را از مبرد میگیرد.

انواع فیلتر درایر:

فیلتر درایر به دوصورت:

1-دایمی

2-با هسته ی قابل تعویض

 عرضه میگردد.

وظیفه فیلتر درایرها در سیستم‌های تبرید:

  • فیلتر درایر از سیستم تبرید در برابر ذرات نامطلوب برای سیستم محافظت می‌کند.
  • فیلتر درایرها واکنش‌های شیمیایی در سیکل تبرید را با حذف ذرات خارجی به حداقل می‌رسانند.
  • فیلتر درایر همچنین می‌تواند اسید و ذرات جامد را جمع‌آوری کند.
  • فیلتردرایر از تشکیل برفک در اریفیس شیر انبساط به وسیله جمع‌آوری رطوبت در سیسستم جلوگیری می‌کند.

نحوه ی کار فیلتر درایر:

نحوه کار فیلتر درایر به این صورت است که مبرد به هنگام عبور از فیلتر درایر از یک تور سیمی درشت برای گرفتن مواد خارجی با سایز بزگ، رطوبت گیر برای گرفتن رطوبت موجود در مبرد و تور سیمی نازک برای گرفتن مواد ریز موجود در مبرد عبور می کند

محل قرار گیری فیلتر درایر در سیستم تبرید:


فیلتر درایر به صورت طبیعی در خط مایع نصب می‌شود، یعنی جایی که برای محافظت از اکسپنشن ولو به کار می‌رود.
سرعت مبرد در خط مایع بسیار پایین است و بنابراین تماس بین مبرد و هسته فیلتر خوب است.
همچنین افت فشار در فیلتر درایر پایین است.
فیلتر درایر را همچنین می‌توان در خط ساکشن نصب کرد تا از کمپرسور در برابر مواد زاید و رطوبت محافظت کند.
فیلتر خط ساکشن را همچنین فیلتر سوختن نیز می‌نامند؛ زیرا می‌توان از آن برای زدودن اسید تولید شده بعد از سوختن کمپرسور استفاده کرد و اطمینان داشت که افت فشار کم است.
فیلتر درایر خط ساکشن همیشه بزرگ‌تر از فیلتر درایر خط مایع است.

   فیلتر درایرهای استاندارد:


فیلتر درایرها را بایستی در جهتی که بر روی آن‌ها با فلش مشخص شده نصب کرد و به صورت مرسوم در خط مایع نصب می‌شوند.

 انواع فیلتر درایرها:

  • فیلتر درایر خط مایع
  • فیلتر درایرهای دو جهته که می‌توان از هر سمتی آن‌ها را نصب کرد و برای خط مایع نیز استفاده می‌شوند.
  • فیلتر درایرهای دوجهته دارای شیر یک‌طرفه در هرسمت می باشند که به آن‌ها اطمینان می‌دهد مبرد از تمام سطح فیلتر استفاده کند و مواد زاید در قسمت محیط فیلتر جمع شود.
  • فیلتر درایرهای ترکیبی
  • فیلتر درایرهای خط ساکشن

.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.